HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Újabb Lendület pályázatot nyert el Maria Lugaro

2023. október 12. | Szerző: Molnár László

rövid | Szervezeti hír

Szeptember végén hirdette ki a Magyar Tudományos Akadémia a 2023-as Lendület pályázat nyerteseit. A 19 nyertes közé bekerült munkatársunk, Maria Lugaro is, aki 2017 után másodszor nyerte el az Akadémia támogatását.

Az Akadémia által meghirdetett legnagyobb, öt évre szóló, 250 millió forintos támogatást jelentő pályázat címe "A meteoritokban megőrzött nukleáris égéstermékek, mint nyomjelzői a Nap és a bolygók születésének". 

"A csillagok egyszerre porgyárak és atomreaktorok, ahol az atommagok kölcsönhatásba lépnek és változnak. E két folyamat kombinációja eredményezi, hogy a nukleáris folyamatok jeleit a por magával viszi, és ma már meteoritokban és más naprendszerbeli égitestekben is megfigyelhetők. A Lendület támogatásával a bolygótudomány területére lépünk, és a Naprendszer kialakulását a csillagokban zajló nukleáris folyamatok szemüvegén keresztül vizsgáljuk" - mondta el az új kutatási pályázat lényegét Maria Lugaro.  

(Fotó: Szigeti Tamás, MTA Kommunikáció)

 

A Lendület pályázat rövid összefoglalója:

Ahhoz, hogy megértsük azokat a kozmikus folyamatokat, amik a csillagok, a bolygók és az élet kialakulásához vezettek, tanulmányoznunk kell a Naprendszer születését. Bár ez megközelítőleg 4,6 milliárd évvel ezelőtt történt, ma is vizsgálhatjuk meteoritok elemzése alapján, amelyeket a világ laboratóriumaiban rendkívül nagy pontossággal végeztek. Az elemzett összetételek némelyike azon csillagok belsejében végbemenő nukleáris reakciók ujjlenyomata, amelyek tanúi voltak a Nap születésének, és befolyásolták annak környezetét.

Ebben a projektben a meteoritokban talált nukleáris lenyomatokat értelmezzük, hogy nyomon követhessük a Nap és a bolygói kialakulásához vezető folyamatokat. A vörös óriáscsillagok és a kollapszár szupernóvák belsejében lejátszódó magreakciók modelljei által megjósolt abundanciákat fogjuk felhasználni a csillagpor pontos sztelláris eredetének és a radioaktív atommagok gyakoriságának meghatározásához, amelyek most meteoritelemzésekből származnak. A csillagokban zajló nukleáris égés különböző lenyomatait a Naprendszer égitestjein is megtaláljuk, amelyek a protoplanetáris korong különböző régióiban alakultak ki. Ez azt jelenti, hogy az ilyen lenyomatokat hordozó csillagporszemcsék heterogén módon oszlottak el; hogy milyen folyamatok révén, az azonban tisztázatlan és vitatott. Magukat a lenyomatokat felhasználva, azonosítjuk és megjósoljuk milyen típusú csillagpor volt jelen és dominált a korongban, és végül, hogy milyen folyamatok vezettek a változatosságához.

Az eredményhirdetésen elhangzott témabemutatót az alábbi videón lehet megtekinteni: