HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Extragalaktikus Asztrofizika Kutatócsoport

Naprendszerünk, sőt saját galaxisunk, a Tejútrendszer is eltörpül a belátható Világegyetem méreteihez képest. A csoport így bőven válogathat az érdekesebbnél érdekesebb kutatási témák, asztrofizikai jelenségek és objektumok között. Főbb érdeklődési területeink a távoli csillagrobbanások, a szupernóvák, valamint árapály-katasztrófák, gamma-kitörések és más tranziens jelenségek vizsgálata. Tanulmányozzuk továbbá az aktív galaxismagokat szinte a teljes elektromágneses színképtartományban, sőt a neutrínócsillagászat eszközeivel is.

 

 

Egy fontos eredmény:

A legtávolabbi rádiókvazárok vizsgálata a legjobb felbontással

Megfigyeléseink szerint rádiósugárzó aktív galaxismagok (kvazárok) már a Világegyetem történetének nagyon korai időszakában, az Ősrobbanás után kevesebb mint egymilliárd évvel is léteztek. Ezekben egy szupernagy tömegű fekete lyuk anyagot fog be a környezetéből, amelynek egy része a fényéhez közeli sebességre felgyorsítva, a forgástengely mentén két átellenes irányban elhagyja a rendszert. Az erős mágneses tér erővonalai mentén kifelé spirálozó töltött részecskék szinkrotronsugárzása rádióteleszkópokkal detektálható. Ilyen rádiótávcsöveknek a kiterjedt hálózataival, interferométeres (VLBI) mérési módszerrel igen finom felbontással lehet feltérképezni a kvazárok rádiósugárzó plazmanyalábjait, a jeteket. Ezekből a mérésekből a jetek fizikai és geometriai tulajdonságaira, a plazmacsomók sebességére, a nyaláb látóiránnyal bezárt szögére tudunk következtetni. Megállapíthatjuk, hogy az Univerzum legtávolabbi ismert rádiókvazárjai mennyiben hasonlítanak a későbbi korok kvazárjaihoz és miben különböznek azoktól. Az elmúlt években egyre több különleges, nagy vöröseltolódású kvazárról sikerült nagy felbontású VLBI képeket alkotnunk és régebbi adatok felhasználásával megmérnünk a jetek látszólagos "szuperfénysebességű" mozgását.

 

 

A J2134-0419 nagy vöröseltolódású kvazár jetjének változásai a VLBI rádióinterferometriás mérései alapján (forrás: Perger és mtsai, MNRAS, 477, 1065, 2018).

Kapcsolódó cikk:

Perger K., Frey, S., Gabányi K. É et al., Constraining the radio jet proper motion of the high-redshift quasar J2134-0419 at z = 4.3,  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 477, Issue 1, p.1065-1070, 2018,

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018MNRAS.477.1065P/abstract