HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Konkoly Űrcsillagászat, Bolygó- és Csillagkeletkezés Csoport

A csillagok és bolygórendszereik keletkezése egyike az emberiség legősibb kérdéseinek. A legnagyobb optikai, infravörös és rádiótávcsövek betekintést nyújtanak a fiatal csillagok körüli por- és gázkorongok szerkezetébe. Az észlelések és számítógépes szimulációk segítenek megérteni, hogyan keletkezett a Naprendszerünk és miért olyan változatosak az exobolygórendszerek.

 

Két fontos eredmény:

A bolygók építőanyaga egy fiatal csillag korongjában a James Webb Űrtávcsővel

Kóspál, Á., Ábrahám, P., Diehl, L. et al. The Astrophysical Journal Letters, Volume 945, Issue 1, id. L7, 7 pp. 2023, https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023ApJ...945L...7K/abstract

Az EX Lupi infravörös színképe a James Webb űrtávcsővel (Forrás: Kóspál és mtsai, 2023)

Az EX Lupi nevű fiatal, a korai Nap-hoz hasonló csillag időről időre kifényesedik, amelynek oka a csillagkörüli korongból behulló anyag időbeli ingadozása. A JWST segítségével infravörös színképet vettünk fel a rendszerről, amely nagy számban kimutatta olyan molekulák színképvonalait, amelyek alapvetőek az élet létrejöttéhez is, mint a víz, széndioxid, acetilén, vagy hidrogén-cianid. A színképben szintén megjelentek azoknak a kristályos szilikátszemcséknek a színképi sávjai, amelyek az EX Lupi 2008-as nagy kitörése során keletkeztek. A kristályok mostanra megközelítették a jéghatárt, és a jövőben beépülhetnek a keletkező kisbolygók és üstökösök anyagába.

Az L1551 IRS5 fiatal kettős rendszer korongja az ALMA rádióteleszkóppal

Cruz-Sáenz de Miera, F., Kóspál, Á., Ábrahám, P. et al. Resolved ALMA Continuum Image of the Circumbinary Ring and Circumstellar Disks in the L1551 IRS 5 System, The Astrophysical Journal Letters, Volume 882, Issue 1, article id. L4, 7 pp. 2019, https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019ApJ...882L...4C/abstract

Az L1551 IRS születőfélben lévő kettőscsillagrendszer 1.3 mm-es hullámhosszon felvett ALMA-képe (forrás: Cruz-Sáenz de Miera és mtsai, 2019).

Az L1551 IRS 5 egy embrionális kettőscsillag-rendszer a Bika csillagképben, 471 fényévre a Naptól. A kettős tagjai közötti távolság hozzávetőleg megegyezik a Plutó pályaméretével. A csillagok körül megfigyelhető egy porból és gázból álló korong, amelyből folyamatosan anyag hullik befelé, növelve a csillagok tömegét.