HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Nagyskálás struktúra MTA Lendület kutatócsoport

A Lendület nagyskálás szerkezet kutatócsoport az univerzum legnagyobb megkülönböztethető struktúráinak feltérképezésére fókuszál, ezek a kozmikus üregek és szuperhalmazok 100 millió fényéves skálákon. A csoport fontos célja ezen struktúrák azonosításának kiterjesztése magasabb vöröseltolódásokra (z>1), és ezáltal kozmológiai effektusok tanulmányozása extrém kozmikus környezetekben, modern galaxis-felmérések adatai alapján.

Egy fontos eredmény:

A csoport hozzájárult egy különösen nagyméretű kozmikus struktúra felfedezéséhez (Eridanus supervoid), amely a Planck műhold által megfigyelt mikrohullámú háttérsugárzás híres "Hideg Folt" anomáliájának irányában található. Ennek a két önmagában ritka eseménynek az együttállása az égbolton új módszert kínál a rejtélyes sötét energiának a megértésére is, és motiválja a kozmikus anyageloszlás csomósodásának jobb megértését is a legnagyobb megfigyelhető skálákon.

Media megjelenés:

https://qubit.hu/2022/01/25/magyar-asztrofizikus-vezetesevel-vegzett-kutatas-segit-feltarni-a-sotet-energia-titkait

 

A Dark Energy Survey feltérképezte a déli égbolt 5000 négyzetfoknyi területét. Az égboltfelmérő program több száz millió galaxist vizsgált meg, hogy a kutatók jobban megérthessék általuk a gyorsulva táguló univerzum, viselkedését. A fénykét a 4 méteres Blanco távcsövet mutatja, ami Chilében, a Cerro Tololo Obszervatóriumban található. Fotó: Reidar Hahn, Fermilab.

A sötét anyag eloszlása (kékkel a kisebb sűrűség, vörössel a nagyobb) az Eridanus csillagkép környezetében a Dark Energy Survey adatai alapján. A bal felső sarokban a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás hideg foltja látható, a Planck űrtávcső adatai alapján

Illusztráció: Kovács András és Kránicz Gergő grafikus munkája.