HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Ábrahám, Péter

Ábrahám, Péter

Research advisor / tudományos tanácsadó

PhD, DSc / PhD, az MTA Doktora
Former director of Konkoly Observatory/ a Csillagászati Intézet korábbi igazgatója (2010-15)
Founding Director General of the CSFK / a CSFK első főigazgatója (2012-15)


Email: abraham.petercsfk.org
Telephone: (+36-1) 391-9351
Publications: Full list of publications

Office: Room 119

 

 

 


  Professional experience / Szakmai profil:

  • Research: star formation, accretion phenomena, debris disks / Kutatás: csillagkeletkezés, akkréciós folyamatok, törmelékkorongok
  • Techniques: young stellar object variability, infrared interferometry, infrared space astronomy / Megfigyelések: fiatal csillagok változékonysága, infravörös interferometria, infravörös űrcsillagászat
  • Space missions: Infrared Space Observatory, Gaia / Űrprogramok: Infrared Space Observatory, Gaia
  • Institute duties: co-leader of Konkoly Space Astronomy - Planet and Star Formation Research Group / Intézeti csoportvezetés: Konkoly Űrcsillagászat, Bolygó- és Csillagkeletkezés Csoport (megosztva)
  • National representative: EU H2020 Opticon Board / Nemzeti képviselő: EU H2020 Opticon Tanács
  • Mentoring / Kutatóképzés: 2 PhD, 8 MSc, 1 BSc