HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Barcza, Szabolcs

Barcza, Szabolcs

PhD

senior research fellow / nyugdíjas tudományos főmunkatárs


E-mail: barczakonkoly.hu
Telephone: (+36-1) 391-9323
Publications: click here
Publications: Full list of publications

 

 

 


  Professional experience / Szakmai profil:

  • Astrophysics / Asztrofizika
  • Quantummechanical problems of astrophysical interest: mathematical methods for nonseparable partial differential equations / Asztrofizikai szempontból érdekes kvantummechanikai problémák; a nemszeparábilis parciális differenciálegyenletek matematikája
  • Atmospheres of pulsating stars / Pulzáló csillagok légköre