HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Benkő, József

Benkő, József

PhD, DSc / PhD, MTA doktora

research advisor / tudományos tanácsadó 


E-mail: benko.jozsef.@csfk.org
Telephone: (+36-1) 391-9337
Publications: Full list of publications
Office: Room 209
Personal page: https://staff.konkoly.hu/benko.jozsef/

 

Professional experience / Szakmai profil::

  • RR Lyrae stars in galactic globular clusters and in the field, Blazhko effect, multimode RR Lyrae / RR Lyrae csillagok gömbhalmazokban és a galaktikus mezoben, Blazskó-effektus, többmódusú RR Lyrae csillagok
  • Classical pulsating variables in photometric space projects (CoRoT, Kepler/K2, TESS, Plato) / Klasszikus pulzáló változók a fotometriai urprogramokban (CoRoT, Kepler/K2, TESS, Plato)
  • Photometric and spectroscopic observations / Fotometriai és spektroszkópiai észlelés
  • Practice in photometric data processing and modelling / Fotometriai adatfeldolgozás és modellezés
  • Semianalytic and numerical solutions for parametric ODEs, Sturm-Liouville-like problems, PDE systems / Szemianalitikus és numerikus módszerek közönséges és parciális differenciálegyenletekre