HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Marton, Gábor

Marton, Gábor

senior research fellow / tudományos főmunkatárs


E-mail: marton.gabor@csfk.org
Telephone: (+36-1) 391-9342
Office: Millenium Tower II.


Publications: Full list of publications

 

 

 


  Professional experience / Szakmai profil:

  • Herschel Data Reduction  / Herschel adatredukció
  • PACS calibration and monitoring / PACS kalibráció és monitorozás
  • Extended emission / Kiterjedt emisszió