HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Sódorné Bognár, Zsófia

Sódorné Bognár, Zsófia

senior research fellow / tudományos főmunkatárs


E-mail: bognar.zsofia.@csfk.org
Telephone: (+36-1) 391-9365
Personal page
Office: Room 223


Publications: Full list of publications

 

 

 


  Professional experience / Szakmai profil:

  • Asteroseismology of pulsating white dwarf stars / Pulzáló fehér törpék asztroszeizmológiája
  • Photometry of variable stars / Változócsillagok fotometriája
  • CCD photometry and data reduction processes / CCD fotometria és adatfeldolgozás
  • Light curve analysis / Fénygörbe-analízis
  • CoRoT space project / CoRoT projekt