HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Szabó, Róbert

Szabó, Róbert

PhD, DSc / PhD, MTA Doktora
scientific advisor / tudományos tanácsadó


director / igazgató

 


E-mail: szabo.robert.@csfk.org
Telephone: (+36-1) 391-9367
Personal page
Publications: Full list of publications
Office: Room 101

 

 

 


  Professional experience / Szakmai profil:

  • Numerical modeling of stellar pulsations / Csillagpulzáció numerikus modellezése
  • RR Lyrae and Cepheid instability strip / Az RR Lyrae és cefeida instabilitási sáv
  • Double-mode pulsation / Kétmódusú pulzáció
  • Exoplanets / Exobolygók
  • CCD-photometry of variable stars / Változócsillagok fotometriája CCD-vel
  • Space photometry (CoRoT, Kepler, MOST, K2, TESS, ARIEL and PLATO) / Űrfotometria (CoRoT, Kepler, MOST, K2, TESS, ARIEL és PLATO)