HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Tóth, Imre

Tóth, Imre

PhD, DSc / PhD, MTA Doktora

scientific advisor / tudományos tanácsadó


E-mail: toth.imre@csfk.org
Telephone: (+36-1) 391-9332
Personal page: click here
Publications: Full list of publications
Office: Room 208

 

 

 


  Professional experience / Szakmai profil:

  • Small bodies of the solar system: comets, asteroids and dwarf planets [Transneptunian dwarf planets and the largest asteroid(s)] / A Naprendszer kis égitestjei: üstökösök, kisbolygók és törpebolygók [transzneptun törpebolygók és a legnagyobb kisbolygó(k)]
  • Physical characterization of primitive minor bodies / Kis égitestek fizikai vizsgálata
  • Interrelations between cometary nuclei, primitive asteroids and MBCs / Üstökösmagok, kisbolygók, és a főövbeli üstökösök kapcsolata
  • HST, ISO, Spitzer Space Telescope observation of comets / Üstökösészlelések a HST, ISO, Spitzer űrtávcsövekkel
  • Ground-based observations of comets and asteroids / Üstökösök és kisbolygók megfigyelése földi teleszkópokkal
  • In-situ spaceprobe explorations of comets: 1P/Halley and others / Üstökösmagok helyszíni űrszondás vizsgálata (1P/Halley és mások)