HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

1985-ös diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Tibor Hegedűs Szoros fedési kettőscsillagok fotometriai tanulmányozása Katalin Oláh Grad. 1985