HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2003-as diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Mária Eredics Spectroscopic and photometric study of pre-main sequence stars Mária Kun Grad. 2003
Zsolt Hetesi A húsvét eredete és számítása Katalin Barlai Grad. 2003
Béla Somosvári Reflexion effect in V404 Lyrae Szilárd Csizmadia Grad. 2003
Csaba Dudás Az M3 gömbhalmaz Blazskó-effektust mutató RR Lyrae csillagainak idősorai József Benkő MSc 2003