HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2007-es diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Attila Moór Investigation of interstellar bubbles and circumstellar debris disks on the basis of infrared data Mária Kun PhD 2007
Ilona Demeter Photometric study of pre-main sequence stars Mária Kun Grad. 2007
Tímea Csengeri Fősorozat előtti kettőscsillagok vizsgálata infravörös hullámhosszakon Péter Ábrahám Grad. 2007
Örs Hunor Detre Nagy szögfelbontású optikai csillagászat földi távcsövekkel Péter Ábrahám Grad. 2007