HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2010-es diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

István Dékány Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek vizsgálata félempirikus fotometriai módszerekkel Géza Kovács PhD 2010
Orsolya Ribárik Differenciális rotáció és felszíni áramok a sigma Geminorum K1 III óriáscsillagon Zsolt Kővári MSc 2010
Elza Elek Fiatal csillagok fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata Mária Kun MSc 2010
Bettina Gergely

Törmelékkorongok vizsgálata fiatal mozgási halmazokban

Attila Moór MSc 2010
Sándor Király

Fiatal csillagok körüli korongok gáztartalmának vizsgálata

Péter Ábrahám, Zsolt Regály MSc 2010