HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2011-es diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Péter Klagyivik A cefeida típusú változócsillagok jellemzői közötti összefüggések átfogó vizsgálata Zsolt Sándor; László Szabados PhD 2011
Krisztián Vida Aktív csillagok vizsgálata különböző időskálákon Emese Forgács-Dajka; Katalin Oláh, Zsolt Kővári PhD 2011
Zsófia Bognár Pulzáló fehér törpecsillagok asztroszeizmológiai vizsgálata Margit Paparó PhD 2011
Levente Kriskovics A DI Psc óriáscsillag felszíni hőmérsékleteloszlásának Doppler-rekonstrukciója Zsolt Kővári MSc 2011

Zsolt Regály

High-resolution spectroscopic view of planet formation sitesCornelis Petrus Dullemond

Zsolt Sándor, Péter Ábrahám, László L. Kiss PhD 2011