HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2012-es diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Nikoletta Sipos The circumstellar environment of eruptive young stars Mária Kun PhD 2012
Zsolt Regály High-resolution spectroscopic view of planet formation sites   PhD 2012
Zsófia Bognár Pulzáló fehér törpecsillagok asztroszeizmológiai vizsgálata Margit Paparó PhD 2012
Dóra Nehéz Extragalaktikus cefeidák László Szabados, Bálint Érdi MSc 2012
Judit Szulágyi

Az argon [arii] vonalának első kimutatása protoplanetáris korongokbanés a sugárzási tér vizsgálata

Péter Ábrahám, Ilaria Pascucci

MSc 2012