HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2014-es diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

László Molnár Dinamikai jelenségek RR Lyrae csillagokban Zoltán Kolláth PhD 2014
Judit Muraközy Napfoltmozgások és -eloszlások kapcsolata szoláris sebességterekkel András Ludmány PhD 2014
Elza Szegedi-Elek Fiatal csillagok térben és időben Mária Kun PhD 2014