HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2015-ös diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Emese Plachy Kaotikus dinamika vizsgálata változócsillagokban Érdi Bálint; Zoltán Kolláth PhD 2015
Áron Bódiss Ásványátalakulás generálta hő szerepe a bolygófejlődés kezdeti fázisában Ákos Kereszturi BSc 2015
Gergely Dálya Kísérők kimutatása pulzáló változócsillagok körül a Kepler-űrtávcső mérései alapján Róbert Szabó BSc 2015