HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2016-os diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Ádám Boldog Szaturált csillagok űrfotometriája az ESA PLATO missziójában Róbert Szabó BSc 2016
Attila Pázsin Hosszú periódusú exobolygók vizsgálata a Kepler-űrtávcsővel Róbert Szabó BSc 2016
Andrea Nagy Kollapszár szupernóva-robbanások fényességváltozásának modellezése József Vinkó   2016
Zoltán Jäger Szupernóvák fényváltozásának mérése és elemzése József Vinkó MSc 2016
Ervin Onozó Szuperfényes szupernóvák spektrális fejlődésének modellezése József Vinkó MSc 2016

Tímea Mariann Ládi

UX Orionis csillagok szimultán optikai és infravörös vizsgálata

Péter Ábrahám, Róbert Szakáts

MSc 2016