HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2019-es diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Gergely László Csépány Examining young multiple stellar systems - Optical surveys of T Tauri stars with high spatial resolution Péter Ábrahám PhD 2019
Bálint Seli A FIP-effektust mutató csillagok spektroszkópiai analízise Krisztián Vida MSc 2019
Petra Benke Kettős aktív galaxismagok megfigyelése: a PSO J334.2028+1.4075 kettősjelölt kvazár vizsgálata Sándor Frey BSc 2019
Csilla Kalup Pulzáló fehér törpecsillagok megfigyelése a TESS űrtávcső számára - célpontok keresése, fotometriája és modellezése Zsófia Sódorné Bognár BSc 2019
Gábor Kovács Csillagpulzáció többdimenziós numerikus modellezése Róbert Szabó MSc 2019
Katalin Pappné Sziládi A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban József Vinkó, László Szabados   2019
Máté Szilágyi  Bolygóméretű testek hatása egy gázt tartalmazó törmelékkorong szerkezetére Zsolt Regály MSc 2019

Benjámin Vígh 

A Cepheus Buborék háromdimenziós szerkezete a Gaia DR2 és más újabb keletű felmérések használatával

Péter Ábrahám BSc 2019
Zsófia Szabó V346 Nor: Egy FUor életútja a kitörés után

Ágnes Kóspál, Péter Ábrahám

BSc 2019
Zsuzsanna Faragó Hideg törmelékgyűrűk keresése fiatal csillagok körül a Herschel/PACS pontforrás-katalógus felhasználásával

Attila Moór

BSc 2019