HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2020-as diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

László Mészáros Instrumentation developments in the aspects of time-domain all-sky surveying autonomous telescopes András Pál PhD 2020
Marianna Korsós Developing a novel flare prediction method based on Debrecen sunspot data catalogue András Ludmány PhD 2020
Máté Krezinger Kettősjelölt aktív galaxismagok vizsgálata az Európai VLBI Hálózattal Sándor Frey MSc 2020
Bálint Égerházi Marsi kráterek morfológiai változása és a kapcsolódó eróziós tevékenségek felszínformáló hatásának vizsgálata digitális térképezési technikákkal Ákos Kereszturi BSc 2020

Patrik Németh

UX Orionis csillagok fényváltozásai

Péter Ábrahám, Emese Forgács-Dajka

BSc 2020

Gergely Krupánszky 

Pordinamika formálódó bolygók körül

Zsolt Regály MSc 2020