HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2021-es diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Orsolya Eszter Kovács A hiányzó barionos anyag detektálása és az ultradiffúz galaxisok eredete Emese Forgács-Dajka; Krisztián Vida PhD 2021
Réka Könyves-Tóth A szupernóva-robbanások során kidobódott tömeg és más fizikai paraméterek becslése József Vinkó PhD 2021
Zoltán Dencs Bolygók és törmelékkorongok gravitációs kölcsönhatásai Zsolt Regály, Zsolt Sándor PhD 2021
Zsófia Szabó Változékonyság vizsgálata erosen akkretáló fiatal csillagokban Ágnes Kóspál, Péter Ábrahám, Krisztina Gabányi MSc 2021
Anna Bartha-Veres ALMA observations of FUors: Haro 5a IRS Fernando Cruz-Sáenz de Miera, Ágnes Kóspál BSc 2021
Vanda Budaházi Gyors rádiókitörések Sándor Frey BSc 2021
Márton Frits J1717+4226: egy érdekes rádiósugárzó aktív galaxismag a legnagyobb felbontással Sándor Frey BSc 2021
Janka Kőmíves Rádióinterferométeres referenciaforrások az Ekliptika mentén Sándor Frey BSc 2021
László Borostyán Üledékkel feltöltött kráterek keresése és elemzése a Mars déli féltekéjén Ákos Kereszturi BSc 2021
Rezes Dániel Az NWA 13637 holdi meteorit kőzettani és geokémiai vizsgálati eredménye Ákos Kereszturi   2021
Tibor Mitnyan Érintkező kettőscsillagok fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata, valamint a TIC 278825952 hármas rendszer analízise József Vinkó, Tamás Szalai, Tamás Borkovits PhD 2021

Dóra Tarczay-Nehéz

Formation and Evolution of Planets and Planetary systems in Protoplanetary Disks

Zsolt Regály, Bálint Érdi

PhD 2021