HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2022-es diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Krisztina Perger Rádiósugárzó aktív galaxismagok a korai Univerzumban Sándor Frey, Viktor L. Tóth PhD 2022
Dóra Tarczay-Nehéz Formation and Evolution of Planets and Planetary systems in Protoplanetary Disks Zsolt Regály; Bálint Érdi PhD 2022
Gabriella Zsidi Accretion variability in low-mass young stellar objects Ágnes Kóspál PhD 2022
Anikó Takács-Farkas Bolygókezdemények fizikai tulajdonságai a Naprendszer törmelékkorongjában Csaba Kiss PhD 2022
Hannah Brinkman Short-lived radioactive isotopes from massive single and binary stellar winds Maria Lugaro PhD 2022
Rozália Ádám Az OGLE-IV rejtett kincsei: új változók és többes rendszerek nyomában László Molnár, Tamás Hajdu MSc 2022
Csilla Kalup Gömbhalmazok változócsillagainak vizsgálata űrfotometriai módszerekkel László Molnár MSc 2022
Patrik Németh Extrém törmelékkorongok keresése korai színképtípusú fősorozati csillagok körül Attila Moór, Emese Forgács-Dajka MSc 2022
András Németh A HD 135344B és az SR 21 korongjának vizsgálata nagyfelbontású infravörös spektroszkópiával Ágnes Kóspál, Zsolt Regály, Kristóf Petrovay BSc 2022
Bettina Kozák TXS 1206+549: egy gamma-sugárzó keskeny vonalas Seyfert-1 galaxis vizsgálata Sándor Frey BSc 2022
Adebali Ozgun Characterizing giant-star surface activity in the light of orbital-rotational asynchronism Zsolt Kővári PhD 2022 - ongoing
Mira Gergácz Tavaszi jégfoltok keresése a Mars déli féltekéjén Ákos Kereszturi BSc 2022
Benjámin Soós The production of Al-26 in the stars of the asymptotic giant branch Maria Lugaro, Kristóf Petrovay BSc 2022
Blanka Világos Báriumcsillagokkal a lassú neutronbefogásos folyamat nyomában Borbála Cseh, József Kovács BSc 2022
Zsófia Réka Bodola Távolságmérés II-P típusú szupernóvákkal József Vinkó, Zsolt Sándor MSc 2022