HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

2024-es diplomamunkák és doktori disszertációk

Name

Title of thesis

Supervisor

PhD/Grad.

Year

Blanka Világos

Az alfa-elemek kémiai fejlődése a Tejútrendszerben

Szabolcs Mészáros, Borbála Cseh

MSc

2024

Gábor Kreinicker

Kisműholdak helyzetmeghatározása infravörös szenzorok képfeldolgozása segítségével                           

András Pál BSc 2024
Nóra Takács

Főövi kisbolygók alak és forgástengely modellezése a TESS űrtávcső többirányú méréseivel

András Pál MSc 2024
Norton Olivér Szabó

Video surveillance of meteor showers and innovative data processing

László L. Kiss, Krisztián Sárneczky BSc 2024